Isännöitsijän vinkit sujuvaan asumiseen

Meille on tärkeää, että koet elämisen taloyhtiössä turvallisena ja sujuvana. Olemme koonneet yhteen tietoja, joita sinun on hyvä tietää asukkaana.

Taloyhtiön järjestyssäännöt

Taloyhtiön järjestyssääntöjen tarkoitus on toimia ohjeistuksena asumiseen, jossa kaikki taloyhtiön asukkaat otetaan huomioon. Oman taloyhtiösi järjestyssäännöt löydät taloyhtiön ilmoitustaululta sekä Osuriasta.

Huoneistotietojärjestelmä

Suomessa on otettu vuonna 2019 käyttöön Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Huoneistotietojärjestelmään kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, se korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena.

Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä taloyhtiöt vievät järjestelmään tiedot yhtiöstä ja sen huoneistoista siirtämällä yhtiön osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen osakkeenomistajat voivat hakea omistamilleen huoneistoille omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta.

Taloyhtiön osakeluettelon siirron takaraja on vuoden 2023 loppuun mennessä. Isännöintitoimisto hoitaa osakeluettelon siirron Maanmittauslaitokselle. Osakeluettelon siirron jälkeen vastuu huoneistojen omistajanvaihdosten selvittämisestä sekä osakkaiden yhteystietojen ylläpidosta on Maanmittauslaitoksella. Isännöintitoimisto saa tiedot jatkossa Maanmittauslaitokselta.

Taloyhtiö tiedottaa osakkaita siinä vaiheessa, kun osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitokselle, jonka jälkeen osakkeenomistaja voi hakea omistuksen rekisteröintiä. Rekisteröintiä on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Pakollista omistuksen rekisteröinti on silloin, kun huoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen. Uuden omistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään.

Hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi – Suomi.fi

Ennen osakeluettelon siirtoa tapahtuneissa kaupoissa kiinteistönvälittäjä toimittaa isännöitsijälle tarvittavat asiakirjat, jotta osakeluettelo voidaan päivittää. Mikäli kauppa ei ole kiinteistövälittäjäkauppa, toimitathan itse meille seuraavat asiakirjat:

  • Kauppakirja
  • Varainsiirtoveron maksutosite tai todistus maksetusta varainsiirtoverosta
  • Kopio asunto-osakekirjasta, jossa on siirtomerkintä tehtynä

 

Kunnossapitovastuu

Kunnossapitovastuusta säännellään asunto-osakeyhtiölaissa ja se määrittää mitkä osat asunnosta, sen osista tai rakenteista kuuluvat kunnossapidon puolesta taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulle. Kunnossapitovastuun mukaan taloyhtiön kuuluu pitää asuntojen rakenteet ja eristeet kunnossa ja vastata lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- sekä muiden vastaavien perusjärjestelmien kunnossapidosta. Osakkaan vastuulle kuuluu pitää kunnossa asuntonsa sisäosat, hoitaa asuntoaan huolellisesti ja toteuttaa kunnossapitotyönsä siten, että taloyhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai asunnon osat eivät rikkoudu.

Huoneistojen muutostyöt

Taloyhtiön osakkailla on hallintaoikeus osakkeidensa osoittamiin tiloihin. Näissä tiloissa suoritetut muutostyöt voivat olla sellaisia, että niihin tarvitaan taloyhtiön tai joissain tapauksissa myös rakennusviranomaisen lupa. Ennen vuotta 1994 rakennettujen tai remontoitujen tilojen purettavien rakenteiden osalta tulee tehdä asbestikartoitus, josta on esitettävä kirjallinen selvitys taloyhtiölle. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti taloyhtiölle kunnossapito- tai muutostyöstä.